+381 (0) 25/773-270 mgprint8@gmail.com

OFSET ŠTAMPA

Ofset štampa je postupak umnožavanja kojim se delovanjem pritiska u mašini za štampanje prenosi obojena slika originala sa štamparkse forme na podlogu posredstvom gumene podloge (pojam OFFSET).

Ofset štampa je najzastupljeniji vid štampe kako kod nas tako i u svetu. Prednosti ofset štampe ogleda se u kvalitetnoj i postojanoj slici. Ovom tehnikom izrađuju se proizvodi u većoj količini kao što su:

Memorandumi, fascikle, flajeri, blokovska roba, kalendari, reklamne kese, katalozi, brošure, vizit karte, nalepnice itd.

05-offset-stampa
03-offset-stampa
+381 (0) 25/773-270 mgprint8@gmail.com